Om oss

Om oss

Stixon AB grundades 2012 i Örnsköldsvik, där erfarenheter från den lokala militära fordonsindustrin utgjorde basen. Genom årens lopp har branscherferenthet och kompetens vidgats även om tekniskt komplexa projekt i starkt reglerade branscher fortfarande är en stor del av våra uppdrag.


Leveransförmågan skapas genom egna anställda och med ett stort nätverk av tjänsteleverantörer.


Vi på Stixon AB är riktigt bra på det vi gör, men strävar alltid efter att bli bättre. Lärande och utveckling är alltid i fokus - för kunder, anställda och partners.


Vi hjälper alla typer av organisationer och projekt, oavsett bransch eller storlek - och vi följer med dig hela vägen för att säkerställa långsiktigt hållbara lösningar.


Vår organisation

Konsult

Våra konsulter som är ute hos kund har alla  stort resultatfokus och driv. Vi är stolta över att vi ger bra kvalitet i vår leverans.


Typiska roller vi erbjuder är

  • Projektledare
  • Verksamhetsutvecklare
  • Projektadmin och planering
  • Teknikkonsulter inom El, Mekanik, Mjukvara och ILS

Back-Office

I vårt Back-Office har vi tillgång till ytterligare kompetenser som snabbt går att sätta in när nya behov uppstår i ditt projekt. Genom att lägga administrativa uppgifter på vårt Back-Office kan vi säkerställa tempot i projektet och se till att du kan nyttja projektledaren för ”rätt saker”.

Detta finns även tillgängligt för företag som önskar lägga ut delar av sin verksamhet externt, t.ex. löner eller personaladministration